پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-10-02-at-22.10.46 باورها

جریان پرورش کودکان در خانواده آغاز می شود ولی به زودی، مدرسه مسئولیت ایفای این وظیفه را رسما بر عهده می گیرد.در حقیقت مدرسه وظیفه انتقال فرهنگ و شکوفا سازی آن ، پرورش همه جانبه فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را برعهده دارد .

همه دانش آموزان قادر به یادگیری اند، اما سرعت و روش یادگیری آنها متفاوت است.

در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم مناسب اصلاح نشود.

همه دانش آموزان باید در مدرسه احساس ارزشمندی نمایند.

در امر تعلیم و تربیت روح لطیف انسان عامل زور، ناموفق است، همانگونه که غنچه گل با زور و فشار شکوفا نمی شود.

راه برخورد با دانش آموزانی که استعداد کمتری دارند این است که به پیشرفت آن ها هر چند  اندک باشد توجه کرد و آن ها را برای پیشرفت های بیشتر تشویق کنیم.

تعلیم و تربیت موثر با مشارکت همه کارکنان مدرسه اتفاق می افتد.

یکی از هنرهای اصلی در تربیت دانش آموزان، آموزش مهارت خویشتن داری به اوست تا بتواند در  میانه بحران ها و ناگواری های زندگی ، ثبات و میانه روی خویش را حفظ کند