مربی : فاطمه کدخدایی

لیسانس دبیری زبان انگلیسی و دارای مدرک مربیگری از جهاد دانشگاهی.

سابق کار13سال در فرهنگسراها

. مربی خلاقیت. زبان انگلیسی و شهروند کوچولو.

دارای مدرک مربیگری ریاضی در 6 پایه با درجه عالی.

مربی فرهنگسراهای غدیر. کودک. لاله. مطهری.

مربی ریاضی در مدرسه گلشن.

بهار دانش و فرهنگسرای کودک در تابستانها.

کسب رتبه سوم به عنوان پژوهش گر برتر در رشته دبیری. استان اصفهان.

دوره اموزشی قرآن درجه یک و دو با امتیاز عالی.

دوره محیط زیست با رتبه 95

.دوره مبانی و اصول ترافیک امتیاز85.

دوره مدیریت کلاس داری.

دوره بازی درمانی استاد حسنی.

دوره اصول کلاس داری در شاهچراغ.

دوره ریاضی 6پایه.

دوره مربیگری کودک.