پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-25-at-20.51.52-750x458 هفته کتاب و کتاب خوانی

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-25-at-20.52.02 هفته کتاب و کتاب خوانی

کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، یار مهربانی ست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست؛ یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند.

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-25-at-20.51.521 هفته کتاب و کتاب خوانی

دانش آموزان دبستان نجمه با اجرای نمایش با موضوع اهمیت مطالعه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و اهدا یک جلد کتاب به کتابخانه دبستان و نوشتن کتاب تک برگ هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی داشتند.