دوره پیش دبستانی با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مناسب و با همراهی مربیان متخصص و مجرب فعالیت می نماید. در این دوره علاوه بر آموزش های رسمی دروس کامپیوتر ، ژیمناستیک، خلاقیت و مهارت های زندگی ارائه می شود. جهت آموزش بهتر نوآموزان کامل ترین ابزار کمک آموزشی مختص دوره پیش دبستانی تهیه شده و در جریان آموزش به صورت عملی مورد استفاده قرار می گیرد.