در دوره دبستان پذیرش دانش آموزان در صورت وجود ظرفیت با مشاوره حضوری انجام می پذیرد . دبستان نجمه با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مناسب و بهره گیری از معلمین برجسته ناحیه در پایه های اول تا ششم فعالیت می نماید . ساعت آموزش رسمی دروس مورد نظر آموزش و پرورش ، زبان انگلیسی، کامپیوتر و 52در این دوره علاوه بر ژیمناستیک در برنامه هفتگی دانش آموزان قرار دارد.