آشنایی اجمالی با پیش دبستان و دبستان غیردولتی نجمه(س )

پیش دبستان و دبستان غیردولتی نجمه با ماموریت رشد و شکوفایی استعداد های دانش آموزان، تقویت کرامت انسانی و نوع دوستی، تقویت تفکر و تعاون و مشارکت دانش آموزان، همکاران و اولیا در جهت سیاست کلی یاری رساندن ، رشد دادن و پیوند دادن از سال 1391 شروع به فعالیت نموده است.
با توجه به پیشرفت علوم و تغییر در روش های آموزشی، آموزشگاه از ابتدای تاسیس مجهز به سیستم هوشمند بوده است و آموزش دانش آموزان با کمک تجهیزات هوشمند( آموزش دانش آموزان با نرم افزارهای کامپیوتری و استفاده از کیت و قلم هوشمند) و در سطح بالایی اجرا می شده است. در این آموزشگاه کلیه امکانات روز آموزشی شامل ابزار آزمایشگاهی، تجهیزات کمک آموزشی شامل کیت کامل ریاضی و علوم ، کیت کامل آموزش پیش دبستانی، کلاس های درس با استانداردهای آموزشی و فضای تفریحی مناسب نوآموزان طراحی گردیده است . آموزشگاه نجمه افتخار دارد با بهره گیری از توان عوامل اجرایی، آموزگاران و مربیان با تجربه در عرصه تعلیم و تربیت با تدوین و ترسیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و الهام از دستاوردهای نوین آموزشی و پرورشی زمینه رشد و تعالی فرزندان ایران اسلامی را فراهم نماید.