پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-10-05-at-21.42.53-2 جشن الفبا سال 97

مراسم جشن الفبا پایه اول اردیبهشت ماه 98 در سالن فرهنگسرای طاووسیه

روزی که در باغ مدرسه جوانه زدی.الف قامتت آنقدر

ضعیف وشکننده بودکه شاخ وبرگهای علم جرات نمی کردند

روی شاخه هایت لانه بسازندآن روز نمی دانستم چشمان معصومت

غریبانه کلمات را می نگرد.ایا روزی به چلچراغ دانش روشن خواهد شدیا نه.

امّا هر روز که می آمدی .من شکفتن جوانه های جدیدی رادرتوبه تماشا می نشستم

ودردشت سرسبز نگاهت عشق را نظاره می کردم..وامروزکه نیلوفری زیبا در باغ مدرسه شده ای امیدوارم که آموخته باشی الفبای زندگی را…

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-10-05-at-21.42.53-2 جشن الفبا سال 97
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-10-05-at-21.42.53-1 جشن الفبا سال 97