پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-09-at-13.34.17-600x458 جشن آب دسته‌بندی نشده

جشن آب

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-09-at-13.34.171 جشن آب دسته‌بندی نشده

روزگار می گذرد و روزی می رسد که با دستان قشنگ و پر مهرتان

این خاطرات را ورق می زنید.

وبه یاد می آورید کسانی بودند که دستان زیبای شما را در دست گرفته تا در باغ زیبای

دانش قدم نهاده و علم را بیاموزید تا چراغی باشد برای آینده ی روشن و موفقی که رقم می زنید.

بدانید که چهره های مهربانتان برای همیشه در ذهن ما نقش بسته و باقی می ماند.

جشن آب بر دانش آموزان کلاس اول دبستان نجمه مبارک.

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-09-at-13.34.161 جشن آب دسته‌بندی نشده