پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-10-05-at-22.03.12 اولین جلسه شورای دانش آموزی

اولین جلسه شورای دانش آموزی دبستان نجمه با حضور موسس محترم آموزشگاه مدیر و مربی پرورشی به همراه اعضا منتخب شورای دانش آموزی در روز دوشنبه 4 آذر ماه برگزار گردید.
اهداف شوراهای دانش آموزی، بهره وری از شیوه نامه های پرورشی و آموزشی و مراقبت بر همسویی فعالیت‌های شورای دانش‌آموزی و کمیته‌های آن با مفاد آیین نامه اجرایی مدارس، بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه و همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای مناسبت‌های مذهبی و انقلابی در مدرسه و اداره نشریه‌های دانش آموزی و همکاری در اداره امور کتابخانه مدرسه و همکاری در ارتقاء مهارت فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی دانش آموزان و برگزاری مسابقات مربوطه و برگزاری نماز جماعت است.