کسب رتبه برتر در مسابقات المپیاد کامپیوتر در سطح ناحیه

کسب رتبه برتر جشنواره زیبا نویسی در سطح ناحیه

کسب رتبه برتر جشنواره جابربن حیان در سطح ناحیه و راهیابی دو طرح برگزیده به مرحله استانی و راهیابی به مرحله کشوری

کسب رتبه برتر در مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری

کسب مقام برتر درس پژوهی در مرحله ناحیه