• کسب رتبه برتر در مسابقات المپیاد کامپیوتر در سطح ناحیه
  • کسب رتبه برتر جشنواره زیبا نویسی در سطح ناحیه
  • کسب رتبه برتر جشنواره جابربن حیان در سطح ناحیه و راهیابی سه طرح برگزیده به مرحله استانی
  • کسب رتبه اول درس پژوهی در سطح ناحیه و راهیابی به مرحله استانی
  • کسب رتبه برتر جشنواره گلستان خوانی دانش آموزان پایه چهارم در سطح ناحیه
  • کسب سه عنوان برتر مسابقات ژیمناستیک ناحیه