• کسب مقام اول جشنواره روش های برتر تدریس پایه اول و پایه سوم دبستان در سطح ناحیه و راهیابی به مرحله استانی
  • کسب مقام اول جشنواره جابربن حیان در سطح ناحیه و راهیابی به مرحله استانی
  • کسب مقام اول مسابقات قرآن آستان مقدس احمدی توسط نوآموز پیش دبستانی
  • کسب مقام برتر جشنواره زیبا نویسی در سطح ناحیه
  • کسب مقام اول المپیاد کامپیوتر در سطح ناحیه
  • کسب مقام اول جشنواره علمی – عملکردی ناحیه و راهیابی به مرحله استانی
  • کسب رتبه اول کشوری پنجمین مرحله آزمون مبتکران توسط دانش آموزان پایه پنجم در بین  710 مدرسه شرکت کننده در آزمون