• منتخب جشنواره جابربن حیان در سطح ناحیه
  • کسب مقام دوم مسابقات ژیمناستیک در سطح ناحیه
  • کسب مقام اول تا سوم المپیاد کامپیوتر در سطح  ناحیه
  • کسب مقام اول تا سوم جشنواره زیبا نویسی در سطح ناحیه
  • منتخب جشنواره زبان آموزی دانش آموزان پایه چهارم در سطح ناحیه
  • منتخب جشنواره گلستان خوانی دانش آموزان پایه چهارم در سطح ناحیه
  • کسب مقام دوم استانی  جشنواره  ترنم واژه ها مربیان  پیش دبستانی