• کسب مقام برتر دست ساخته های دانش آموزی
  • کسب مقام سوم جشنواره جابربن حیان در سطح ناحیه
  • کسب مقام اول در مسابقات المپیاد کامپیوتردر سطح ناحیه
  • کسب مقام اول مسابقات ورزشی شنا و  ژیمناستیک در سطح ناحیه