پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.381 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله

اردوي دانش آموزي ، يك اردوي تربيتي است كه در آن ، اولين قدم براي تجربه استقلال ، خودباوري ، اعتماد به نفس و زندگي گروهي برداشته مي شود و شركت كنندگان در آن زندگي جديدي را به دور از خانواده و در ميان گروه همسالان تجربه مي كنند.

اثر تربيتي يك اردو يك يا چند روزه آن چنان عميق است كه نقش آن تا ايام كهنسالي بر صفحه ذهن افراد باقي مي ماند و به همين دليل اردو از هر كار تربيتي اي مهم تر ، عميق تر و ماندني تر است.
بدین منظور در 19 آبان 98 اردو یک روزه به دهکده بازی (اردوگاه دانش آموزی محمد رسول اله) برای دانش آموزان دبستان نجمه در نظر گرفته شد که در آن برگ جدیدی از تجربه برای دانش آموزانمان رقم خورد.

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.382-1-768x1024 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.39-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.32-2 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.34-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.351-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.35-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.31-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.371-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.361-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.362-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.37-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.38-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نجمه WhatsApp-Image-2019-11-10-at-18.24.36-1-1024x768 اردو دانش آموزی به اردوگاه محمد رسول الله